English
06/032024
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 09.2024

Mỹ: Tình hình lạm phát khớp dự báo, tiết kiệm cá nhân giảm, đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng; Khu vực EURO: Lạm phát giảm tốc chậm hơn dự báo, thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục; Nhật Bản: Lạm phát và thất nghiệp xuống mức thấp; Vàng có 2 tuần tăng giá liên tiếp, dầu ghi nhận tháng tăng thứ 2 liên tiếp; Tháng thứ ba liên tiếp các NHTW G10 không điều chỉnh tăng lãi suất.

Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác; Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm; Tín dụng đầu năm tăng chậm; Lãi suất VND liên ngân hàng giảm mạnh trở lại ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống; Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá VND/USD xu hướng ổn định trở lại; Lũy kế từ đầu năm 2024, TPCP và TPCP BL đã huy động được 47.679 tỷ đồng; Thanh khoản các sàn đạt bình quân 26.028 tỷ đồng/phiên và khối ngoại đã mua ròng trên 3 sàn hơn 150 tỷ VND giá trị cổ phiếu trên TTCK tuần qua.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 09.2024F.

BBT