English
16/032022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 10.2022

Lạm phát ở Mỹ và khu vực EURO cao kỷ lục; Lạm phát ở Trung Quốc thấp nhất kể từ 9/2021; Tỷ lệ thất nghiệp khối OECD đã trở về mức trước đại dịch Covid-19; ECB đẩy nhanh tiến độ mua vào trái phiếu; Giá vàng, dầu và khí đốt có tuần biến động mạnh.

Trong nước, điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần theo Nghị định 95/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; Ký kết quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và dự trữ ngoại hối; đấu thầu TPKB tuần qua không thành công.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 10.2022F