English
27/042022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 16.2022

WB/IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu; Mỹ: Sản xuất mở rộng mạnh mẽ nhưng dịch vụ chững lại; Kinh tế Trung Quốc đang suy giảm mạnh; Nhật Bản: Lạm phát chạm mức cao nhất hơn 3 năm qua; Khu vực EURO: Dịch vụ bứt lên bù đắp sự chững lại khu vực sản xuất; Fed sẽ tăng lãi suất lên 0,75%.

WB/IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu; Mỹ: Sản xuất mở rộng mạnh mẽ nhưng dịch vụ chững lại; Kinh tế Trung Quốc đang suy giảm mạnh; Nhật Bản: Lạm phát chạm mức cao nhất hơn 3 năm qua; Khu vực EURO: Dịch vụ bứt lên bù đắp sự chững lại khu vực sản xuất; Fed sẽ tăng lãi suất lên 0,75%. Trong nước, tại Hội nghị phát triển thị trường vốn minh bạch, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại, bất cập chính, Bộ Tài chính đưa ra 5 giải pháp chính đảm bảo minh bạch thị trường, bảo vệ nhà đầu tư; Đến 15/4/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 144 triệu USD; World Bank: Quy mô thị trường của Việt Nam đã trở nên quá lớn để ở lại nhóm Thị trường Cận biên.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 16.2022F.

BBT