English
21/072022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 28.2022

IMF: Triển vọng kinh tế toàn cầu "đặc biệt không chắc chắn"; Doanh số bán lẻ tăng vượt dự báo và tâm lý người tiêu dùng đã cải thiện; Khu vực EURO: Thâm hụt thương mại tháng thứ 7 liên tiếp; Trung Quốc: Tăng trưởng quý 2 thấp hơn nhiều so với dự báo; CIEM: GDP năm 2022 có thể đạt 6,9%; Dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS) tăng cao hơn cùng kỳ năm trước và mức tăng trưởng tín dụng chung;

Trong nước, Cán cân thương mại thặng dư 0,74 tỷ USD; Lũy kế từ đầu năm 2022, KBNN đã huy động được 77.172 tỷ đồng; Khối ngoại bán ròng gần 1.290 tỷ đồng trong tuần trên thị trường cổ phiếu.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 28.2022F

BBT