English
09/092022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 35.2022

Tình hình sản xuất, chế tạo toàn cầu trong tháng 8 suy giảm; Lạm phát khu vực EURO đạt đỉnh 9,1%; Sản xuất công nghiệp Trung Quốc chưa phục hồi; Áp lực hàng hóa toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong 2 năm qua; Các đồng tiền chủ chốt biến động mạnh tuần qua.

Trong nước, Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15: Bổ sung, điều chỉnh vốn cho đầu tư, phát triển; Tiền gửi thanh toán cá nhân bất ngờ giảm trong quý II; Lãi suất VND LNH nhìn chung ổn định hơn sau 2 tuần tăng mạnh; Lũy kế từ đầu năm 2022, TPCP và TP có bảo lãnh CP đã huy động được 109.582 tỷ đồng qua hình thức đấu thầu; Thanh khoản bình quân đạt 15,7 nghìn tỷ đồng/phiên trên thị trường cổ phiếu.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 35.2022F.

BBT