English
14/102022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 40.2022

Khoảng 1/3 số nền kinh tế chịu suy thoái kỹ thuật ít nhất 2 quý; Thương mại toàn cầu có thể giảm mạnh trong năm tới; Hoạt động sản xuất chế tạo toàn cầu giảm lần đầu tiên kể từ 2020; Lạm phát một số nước châu Á đang hạ nhiệt; Mỹ: Thất nghiệp tiết tục giảm nhưng thâm hụt thương mại thấp nhất trong vòng 15 tháng, nợ công tăng cao gần mức trần; Chỉ số giá lương thực thế giới giảm tháng thứ 6 liên tiếp; Dự báo giá dầu có thể trở lại 100 USD/thùng; Dự trữ ngoại hối toàn cầu giảm mạnh.

Trong nước, theo khảo sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các TCTD dự báo cả năm 2022, lãi suất tăng bình quân 0,56-0,57 điểm%, tăng trưởng tín dụng gần 15% và cao hơn so với tăng trưởng huy động vốn; Thêm 4 ngân hàng được điều chỉnh room tín dụng; Lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã tăng trong tuần qua (cao điểm là 8,44%); Chỉ số chính TTCK giảm gần 100 điểm tuần qua.

Đây là những thông tin chính trong Thông tin KTTC tuần 40.2022F

BBT