English
10/022022
Thông tin kinh tế, tài chính tuần 4&5.2022

Xuất khẩu Trung Quốc có thể sẽ đối mặt với khó khăn chưa từng có; Sản xuất ở Nhật Bản hồi phục, thất nghiệp giảm nhưng dịch vụ suy giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn dai dẳng; Tình hình việc làm ở Mỹ sáng sủa hơn dù thất nghiệp nhích nhẹ; Lạm phát khu vực EURO tiếp tục tăng; BOE tăng lãi suất 0,25%; Nhu cầu vàng đã phục hồi nhưng triển vọng khó lường, dầu có chuỗi tăng giá 7 tuần liên tiếp.

Trong nước, sản xuất công nghiệp tháng đầu năm giảm trong tháng cận tết; CPI tháng đầu năm tăng 0,19% so tháng trước; Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1/2022 ước đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, giảm 54,82% so với tháng 12/2021 và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước; Tháng đầu năm 2022 có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp tái gia nhập thị trường tăng tới 194%; Việt Nam nhập siêu 500 triệu USD trong tháng 1/2022.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo TT KTTC tuần 4&5 2022F.

BBT