English
24/042019
Thủ tướng: Việt Nam ngày càng tự tin, chủ động trong hội nhập

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chủ trương hội nhập quốc tế là đúng đắn và chúng ta thêm tự tin tiếp tục triển khai ngày càng hiệu quả ở tâm thế và tầm mức mới, cao hơn.

Ngày 23.4, phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hội nhập quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra 4 kết quả nổi bật.
Cụ thể: hội nhập quốc tế đã góp phần củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển; qua hội nhập, chúng ta kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; hội nhập quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia; nhận thức về hội nhập quốc tế của cả hệ thống chính trị ngày càng sâu sắc hơn và có những bước tiến vượt bậc.
“Từ chỗ là thành viên có trách nhiệm phấn đấu làm tốt nhiệm vụ của mình, chúng ta đã tiến đến chủ động tham gia, tích cực đóng góp, xây dựng, định hình các thể chế đa phương. Chủ trương hội nhập quốc tế là đúng đắn và chúng ta thêm tự tin tiếp tục triển khai ngày càng hiệu quả ở tâm thế và tầm mức mới, cao hơn”, Thủ tướng nói.
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng một mặt phải hội nhập theo quy mô, tốc độ phù hợp năng lực và lợi ích của đất nước; mặt khác, không thể chờ đợi, nhìn các thời cơ lần lượt trôi qua. Cùng với đó là tập trung hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và dạy nghề ngang tầm chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, phát huy hơn nữa vai trò của địa phương, của doanh nghiệp trong công tác hội nhập.
“Dư địa phát triển lớn nhất nằm ở ngay trong sự nỗ lực không ngừng, sức sáng tạo vô hạn của mỗi doanh nghiệp, của mỗi người dân. Địa phương, doanh nghiệp là chủ thể trung tâm của hội nhập, phải được thụ hưởng thành quả của hội nhập”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Nguồn: thanhnien.vn