English
27/032019
Thủ tướng yêu cầu củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, quy định về an toàn hoạt động, quản lý, điều hành, quản trị rủi ro và các quy định khác đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân - Ảnh 1

Bên cạnh đó, tập trung xử lý các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém bằng các hình thức sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc bằng một số biện pháp khác, trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các quỹ tín dụng nhân dân.

Nguồn: baodansinh.vn