English
10/122018
Thúc đẩy tái cấu trúc thị trường chứng khoán

Liên quan đến định hướng mới về tái cơ cấu TTCK thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết đang tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Đề án tái cấu trúc TTCK.

Thời gian qua, việc tái cấu trúc TTCK được triển khai trên 4 trụ cột: tái cấu trúc cơ sở hàng hóa và sản phẩm dịch vụ, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư, tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tái cấu trúc tổ chức thị trường.

Sau nhiều năm tái cấu trúc, hàng hóa và sản phẩm trên thị trường được đánh giá là vẫn kém đa dạng, khi chủ yếu dừng lại ở các sản phẩm cơ bản như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu.

Cơ sở nhà đầu tư hiện đa phần vẫn là nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, chưa có các giải pháp sắc nét để phát triển nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gặp khó khăn trong rút giấy phép hoạt động của nhiều tổ chức kinh doanh chứng khoán yếu kém do vướng quy định pháp lý.

Để khắc phục tình trạng này đang phải trông đợi sửa Luật Chứng khoán. Tái cấu trúc tổ chức thị trường vẫn chậm khi theo Bộ Tài chính, đến nay đang trình Chính phủ Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn