English
13/012018
Tin nhanh kinh tế, tài chính ngày 25/05/2016

PMI của Eurozone chạm mức thấp nhất trong 16 tháng qua; IMF: Hy Lạp cần được các chủ nợ châu Âu giảm nợ trong dài hạn; Xuất khẩu Nhật lao dốc vì đồng Yên mạnh; Trung Quốc sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ ở Anh; Kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm

PMI của Eurozone chạm mức thấp nhất trong 16 tháng qua; IMF: Hy Lạp cần được các chủ nợ châu Âu giảm nợ trong dài hạn; Xuất khẩu Nhật lao dốc vì đồng Yên mạnh; Trung Quốc sẽ phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ ở Anh; Kinh tế Thái Lan đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 năm. Trong nước, CPI tăng 8 tháng liên tiếp; Vietnam Airlines sẽ giảm vốn nhà nước xuống 65%; Trái phiếu Chính phủ 5 năm đã hoàn thành 90% kế hoạch sau 5 tháng; Lãi suất liên ngân hàng bất ngờ giảm mạnh. Đây là những thông tin chính trên Tin nhanh kinh tế, tài chính ngày 25/05/2016 của UBGSTCQG.