English

Nợ toàn cầu đạt kỷ lục 226 nghìn tỷ USD, tăng mạnh nhất kể từ Chiến tranh thế giới II; ADB hạ dự báo tăng trưởng các nền kinh tế lớn và châu Á; PMI sơ bộ tháng 12/2021 cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh các nền kinh tế lớn chậm lại; Fed  tăng tốc gấp đôi cắt giảm định lượng và tăng lãi suất 3 lần trong năm 2022.