English
06/052019
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số

Bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 tiếp tục giữ được xu hướng tích cực với điểm nhấn là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát...

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 1.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 2.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 3.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 4.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 5.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 6.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 7.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 8.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 9.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 10.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 11.
Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 12.
Nguồn: vneconomy.vn