English

Cơ hội nghề nghiệp

  • Danh sách xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023
  • Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương
  • Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023
  • Khóa đào tạo về Tổng quan hệ thống cảnh báo sớm thị trường tài chính Hàn Quốc