English
18/052022
Tuyển dụng công chức năm 2022

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (UBGSTCQG) thông báo tuyển dụng công chức ngạch chuyên viên (mã ngạch: 01.003) năm 2022.

Vị trí, số lượng và hình thức tuyển dụng:

STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

1 Chuyên viên giám sát lĩnh vực tài chính 10 người Tuyển dụng theo hình thức thi tuyển

Các điều kiện cụ thể và thông tin chi tiết xem tại đây 198_TB_UB

VP-TCCB