English
30/062023
Tuyển dụng công chức, viên chức năm 2023

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo tuyển dụng công chức, viên chức ngạch chuyên viên năm 2023.

Vị trí tuyển dụng công chức: Chuyên viên giám sát tài chính (10 người); Chuyên viên về tổng hợp (01 người)

Vị trí tuyển dụng viên chức: Chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính (02 người)

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển qua 2 vòng: Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính; Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành (phỏng vấn)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 30/6/2023 – hết ngày 29/7/2023. Nộp trực tiếp tại Trụ sở 109 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin xem tại file kèm:

Tuyển dụng công chức 6.2023

Tuyển dụng viên chức 6.2023.

(Liên hệ: Phòng TCHC, Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, ĐT: 08049200)

VP