English
15/122021
Tuyển dụng viên chức 2022

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2022.

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giám sát thị trường tài chính (Công nghệ phần cứng và quản trị hệ thống; Quản trị mạng – Quản trị hệ thống mạng).

Số lượng tuyển dụng: 03 người

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký, hình thức, nội dung, hồ sơ và thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển… đề nghị xem tại đây:

TB tuyển dụng viên chức 2022

Phiếu đăng ký dự tuyển

Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia