English
04/122019
Ủy ban điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Ngày 04/12/2019, Ủy ban đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng và Phó Trưởng ban phụ trách Ban Giám sát các tập đoàn tài chính.

Buổi lễ có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Ủy ban, đại diện Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của hai đơn vị. Phó Chủ tịch phụ trách Vũ Nhữ Thăng đã trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.

Theo Quyết định số 209/QĐ-UBGSTCQG ngày 04/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Ông Nguyễn Tất Thái Trưởng ban Ban Giám sát các tập đoàn tài chính được điều động bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Theo Quyết định số 208/QĐ-UBGSTCQG ngày 04/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Ông Vũ Thanh Xuyên Phó Giám đốc Trung tâm thông tin giám sát tài chính Quốc gia được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban phụ trách Ban Ban Giám sát các tập đoàn tài chính.

Trong phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch phụ trách đã khẳng định công tác kiện toàn bộ máy tổ chức đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố then chốt để phục vụ việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, qua đó thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ủy ban. Đánh giá cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm của các đồng chí được điều động và bổ nhiệm lần này, Phó Chủ tịch phụ trách yêu cầu các đồng chí nhanh chóng thích nghi với công việc mới, là tấm gương và là nhân tố hạt nhân đoàn kết trong đơn vị để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, phối hợp hiệu quả với các đơn vị khác, qua đó, giúp Ban lãnh đạo Ủy thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao phó.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tất Thái và đồng chí Vũ Thanh Xuyên đã trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban lãnh đạo Ủy ban cũng như toàn thể cán bộ tại đơn vị. Hai đồng chí hứa sẽ cùng tập thể đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ủy ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Nguyễn Tất Thái nhận Quyết định

 

Đồng chí Vũ Thanh Xuyên nhận Quyết định

Hai đồng chí được điều động, bổ nhiệm chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban lãnh đạo Ủy ban và đại diện đơn vị

Ban biên tập