English
27/112019
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia làm việc với các cơ quan thuộc mạng lưới an toàn tài chính Indonesia

Từ ngày 25/11 đến 26/11/2019. Đoàn công tác của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính Indonesia tại Jakarta.

Trong hai ngày, Đoàn đã làm việc với Thông đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), Thành viên ban điều hành – Phó Chủ tịch Cơ quan Dịch vụ tài chính Indonesia (OJK). Lãnh đạo Bộ Tài chính Indonesia, Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Indonesia (TDIC) và Đại sứ Việt Nam tại Indonesia.

Mục tiêu của Đoàn công tác là tăng cường tìm hiểu và hợp tác trong các vấn đề quan trọng mà các cơ quan quản lý giám sát tài chính của Việt Nam đang quan tâm nhằm hướng tới áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế như: (i) chính sách giám sát an toàn vĩ mô thị trường tài chính (ii) khuôn khổ và phương thức giám sát các tập đoàn tài chính, (iii) kinh nghiệm điều hành chính sách tài khóa và quản lý hiệu quả đẩu tư công, (iv) cảnh báo sớm rủi ro, xử lý đổ vỡ và tái cấu trúc ngân hàng.

Qua các buổi làm việc, các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính của Indonesia đã chia sẻ về vai trò, phương thức cũng như mô hình giám sát cẩn trọng vĩ mô của Indonesia, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính là BI, MOF,OJK và IDIC nhằm cảnh báo sớm rủi ro hệ thống và ban hành các chính sách ứng phó để đảm bảo ổn định của khu vực tài chính cũng như hỗ trợ nền kinh tế trong từng thời kỳ; trao đổi kinh nghiệm về xây dựng khuôn khổ pháp lý, cơ chế và phương thức giám sát hiệu quả các tập đoàn tài chính của Indonesia; kinh nghiệm điều hành chính sách tài khóa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Indonesia trong giai đoạn suy giảm của kinh tế toàn cầu hiện nay và vấn đề quản lý đầu tư công hiệu quả; thảo luận về vấn đề rủi ro của các hệ thống tổ chức nhận tiền gửi và phương thức xử lý đối với các ngân hàng có vấn đề …

 

Về vấn đề hợp tác trong thời gian tới, hai bên cũng đã trao đổi và thống nhất việc trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giữa Ủy ban và các quan trong mạng lưới an toàn tài chính của Indonesia trong phạm vi luật pháp hai bên cho phép, nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát tài chính, góp phần duy trì ổn định hệ thống tài chính của mỗi nước và khu vực./.

 Xuân Hùng