English
03/122019
Ủy ban tiếp và làm việc với Văn phòng đại diện Cơ quan Dịch vụ tài chính Hàn Quốc tại Hà Nội

Ngày 02/12/2019, tại Trụ sở, Ủy ban đã có buổi tiếp và làm việc với Văn phòng đại diện Cơ quan Dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSS) tại Hà Nội và đại diện lãnh đạo Cơ quan Hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA)

Nội dung buổi làm việc nhằm triển khai chương trình hợp tác giữa hai cơ quan đã được Lãnh đạo hai bên đã trao đổi và thống nhất trong thời gian qua nhằm hỗ trợ Ủy ban trong việc xây dựng mô hình cảnh báo sớm.

Cụ thể, hai bên đã trao đổi về cơ cấu tổ chức, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của NFSC đặc biệt trong các lĩnh vực: Đánh giá ổn định thị trường tài chính và phương pháp giám sát rủi ro; cảnh báo sớm những rủi ro; đồng thời cũng chia sẻ một số kinh nghiệm và mô hình đặc thù tại Hàn Quốc.

Tiếp đoàn có đại diện các đơn vị chuyên môn của Ủy ban như Ban Giám sát tổng hợp; Ban nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát; Ban giám sát Tập đoàn tài chính; Văn Phòng. Trung tâm thông tin giám sát và Phòng HTQT. Dự kiến hai bên sẽ có thêm một số cuộc trao đổi diễn ra trong tháng 12/2019.

Ban biên tập Website