English
19/112018
Ủy ban tổ chức đoàn công tác làm việc tại Hàn Quốc

Thực hiện chương trình công tác, trong các ngày từ 12-16/11/2018, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức đoàn công tác làm việc tại Hàn Quốc. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khách dẫn đầu.

Chuyến công tác nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giám sát tài chính nhằm mục tiêu đảm bảo ổn định tài chính tại mỗi nước, tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức Ủy ban đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác như Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc. Trao đổi về thống kê tài chính, cảnh báo sớm thị trường tài chính. Trao đổi về khả năng hỗ trợ kỹ thuật của Hàn Quốc cho Ủy ban trong lĩnh vực giám sát tài chính trong môi trường toàn cầu hóa và khu vực Châu Á.

Tại Hàn Quốc, Đoàn đã làm việc với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK), Bộ Chiến lược và tài chính Hàn Quốc (MOSF), Uỷ ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC), Cơ quan Dịch vụ giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS), Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan Thúc đẩy công nghệ thông tin quốc gia (NIPA) (thuộc Bộ Kinh tế tri thức) (National IT industry Promotion Agency (NIPA) under Ministry of Knowledge Economy), một số định chế tài chính tại Hàn Quốc có hoạt động tại Việt Nam.

Nội dung chương trình công tác của Đoàn là thảo luận việc triển khai hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi thông tin trong lĩnh vực giám sát tài chính trong và ngoài khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban và FSC Hàn Quốc; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro kinh tế vĩ mô. Tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về mô hình và hệ thống chỉ tiêu cảnh báo sớm đối với thị trường tài chính. Trao đổi về việc phối hợp giám sát hiệu quả các định chế tài chính của Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam; Trao đổi về phương pháp thống kê, ứng dụng số liệu thống kê, phân tích tài chính và tìm hiểu về các công cụ phân tích tài chính; Trao đổi về một số đổi mới về thể chế trong hoạt động giám sát tập đoàn tài chính của Hàn Quốc…

Trong thời gian qua, hoạt động hợp tác quốc tế trong đó có xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan quản lý, các định chế tài chính lớn và các tổ chức liên quan đến tài chính và giám sát tài chính của Hàn Quốc được Ủy ban rất coi trọng. Hoạt động này đã giúp Ủy ban trao đổi và học tập các kinh nghiệm và kiến thức hiện đại và hữu ích trong lĩnh vực tài chính và giám sát tài chính để phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời qua đó, xây dựng, phát triển các mối quan hệ hợp tác và nâng cao hình ảnh vị thế của Ủy ban.

Phòng TTTT